Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 10.00 !!! Nowy Termin !!!


Ogłoszenie BZP numer 558953-N-2019 z dnia 10.06.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 17.06.2019 godz. 09.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 17.06.2019 godz. 09.50) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 17.06.2019 godz. 09.50) >>  pdf

Komunikaty 

(ost. akt. 18.06.2019 godz. 12.20) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 25.06.2019, godz. 11.50) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf