Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne). Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 08.05.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP numer 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 30.04.2019 godz. 13.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 30.04.2019 godz. 13.30) >> pdf xls

Zapytania (ost. akt. 30.04.2019 godz. 13.50) >>  pdf

Komunikaty (ost. akt. 09.05.2019 godz. 11.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

Komunikaty (ost. akt. 07.06.2019 godz. 14.30) >> UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA >> Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w związku z ogłoszonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (BZP  z dnia 26.04.2019 r. pod numerem 542196-N-2019), pn zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne), na podstawie Art. 92 – Ustawy PZP  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 1 w zakresie: Pakiet 1, 3, 4. Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Oraz na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 4 w zakresie: Pakiet 2. Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotą jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.