Zmiana Regulaminu wynagradzania – informacja dla pracowników ZOZ-u

Uprzejmie zawiadamiam o zmianie Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, polegającej w szczególności na dokonaniu aktualizacji jego zapisów w stosunku do aktualnego stanu prawa powszechnie obowiązującego. Tekst ujednolicony Regulaminu znajduje się do wglądu w Sekcji Kadr oraz Sekretariacie ZOZ-u.

Dyrektor ZOZ w Wągrowcu,

dr Przemysław Bury

Porozumienie i Aneks do regulaminu wynagrodzeń