Życzenia świąteczne i noworoczne

Pacjentom, Pracownikom, Kontrahentom oraz tym wszystkim osobom oraz instytucjom, którzy obdarzyli nasz Szpital zaufaniem, okazywali życzliwość oraz wsparcie składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne pomyślności, zdrowia i spełnienia planów. Niech Nowy 2018 Rok będzie dla nas wszystkich czasem nie tylko satysfakcjonującej pracy i okresem podejmowania ambitnych wyzwań, ale przede wszystkim czasem wzajemnego zrozumienia, radosnych chwil oraz zmian tylko na lepsze.

W imieniu własnym oraz pracowników ZOZ-u życzę wszystkim „do siego roku” oraz serdecznie dziękuję za przesłane z Państwa strony na nasz adres liczne życzenia świąteczne i noworoczne.

dr Przemysław Bury