Został uchwalony plan dotacji na zadanie inwestycyjne pn.:”Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu””

szczegóły ogłoszenia