Podpisano umowę z Akademią Nauk Stosowanych w Poznaniu

W sposób uroczysty w siedzibie Szpitala podpisana została 22 września br. umowa ramowa o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu a ZOZ w Wągrowcu. Uczelnię reprezentował JM Rektor gen. dyw. rez. pilot prof. ANS dr inż. Włodzimierz Usarek.

 

Przedmiotem umowy jest w szczególności udostępnienie zaplecza medycznego ZOZ-u na potrzeby kształcenia przeddyplomowego studentów na kierunku lekarskim. ANS w Poznaniu w najbliższym czasie uzyska zgodę na uruchomienie kształcenia studentów na tym kierunku. Tym samym oddziały szpitalne ZOZ w Wągrowcu będą mogły uzyskać status akademickich oddziałów klinicznych.

Kształcenie kadr medycznych to obecnie priorytet krajowej polityki ochrony zdrowia. Wyraźnie odczuwany jest brak lekarzy i pielęgniarek, szczególnie w mniejszych ośrodkach szpitalnych. W Polsce statystycznie przypada 2,4 lekarza i 5,1 pielęgniarki na 1000 mieszkańców. Średnia europejska to 3,6 lekarza i 8,5 pielęgniarki na 1000 mieszkańców. W liczbach bezwzględnych – w Polsce brakuje 68 tys. lekarzy. Powodem takiego stanu rzeczy są niskie nabory na kierunek lekarski oraz luka pokoleniowa. Średnia wieku polskiego lekarza to 50 lat, przy czym 24% z nich jest już w wieku emerytalnym. Z danych „Mapy potrzeb zdrowotnych” wynika, że najtrudniej będzie wypełnić lukę pokoleniową wśród internistów. W ciągu sześciu lat (od 2020 r.) ubyć może 4.774 lekarzy chorób wewnętrznych. Tylu bowiem osiągnie w tym czasie uprawnienia emerytalne. Specjalizację ukończy natomiast tylko 2.679 lekarzy. Niewiele lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pediatrów. Za sześć lat na emeryturę odejdzie 2.950, a dyplom specjalisty uzyska 2.173. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że średnia wieku pediatry wynosi obecnie 61 lata internisty 59. W Europejskim indeksie zdrowia Polska m.in. pod tym względem znajduje się na 32 miejscu, za nami są tylko Węgry, Rumunia i Albania.

Z satysfakcją zatem Dyrekcja Szpitala przyjęła informację o wyrażeniu przez ANS w Poznaniu zgody na nawiązanie współpracy z Uczelnią, efektem której będzie w najbliższych latach możliwość wykształcenia przyszłych lekarzy na bazie własnej, z których część być może zwiąże swoje losy zawodowe na stałe z naszą placówką. ZOZ w Wągrowcu posiada już wieloletnie doświadczenie w organizowaniu zajęć praktycznych i klinicznych dla studentów kierunków medycznych – przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz psychologów.

 

unknown

 

Umowa ramowa [PDF]