Wyniki naboru na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza wyniki naboru na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych.

Wynki naboru