Blok operacyjny w nowej lokalizacji

We wczesnych godzinach popołudniowych 14 marca br. w sposób uroczysty, w nielicznym – ze względu na reżim sanitarny – gronie głównie pracowników Szpitala, oficjalnie zespołowi medycznemu przekazany został przez Generalnego Wykonawcę do użytku Blok operacyjny, który obecnie mieści się na II piętrze w części nowo dobudowanej obiektu szpitala. Tak jak dotychczas, Blok operacyjny składa się z dwóch w pełni wyposażonych sal operacyjnych, pozostających w całodobowej gotowości do wykonywania zabiegów planowych i tzw. ostrych oraz zaplecza, na które składa się m.in. śluza dla pacjentów, sala poznieczuleniowa, nowe węzły sanitarne dla personelu, pokój wypoczynkowy oraz podręczne magazyny. Rocznie planujemy wykonać zbliżoną liczbę operacji jak w okresie sprzed pandemii, czyli ok. tysiąca na każdej z sal. Życzenia pomyślności oraz satysfakcji zawodowej w imieniu kadry medycznej przyjęli p. Emilia Schneider (pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgicznego) oraz dr Tomasz Bociański (lekarz kierujący Oddziałem Chirurgicznym). Warto dodać, że na II piętrze „nowej części” Szpitala oddano do użytku również pomieszczenia Działu Diagnostyki Endoskopowej. Jest to część przeznaczona głównie dla pacjentów ambulatoryjnych, na którą składają się: poczekalnia, kabina higieniczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy endoskopii przewodu pokarmowego, pomieszczenie myjni endoskopów, nowy węzeł sanitarny, szatnia dla personelu „brudna” i „czysta”. Łączna powierzchnia użytkowa oddanych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych na II p. wynosi 342 m2.
Ze względu na przepisy wynikające z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz trwający stan epidemii koronawirusa, Dyrektor ZOZ-u nie wyraził zgody na udział w spotkaniu szerszego grona osób nie będących pracownikami Szpitala. Zważając na konieczność minimalizowania ryzyka epidemicznego m.in. ograniczony został czas spotkania.

 

c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11c12c13c14c15c16c17c18c19c20c21c22c23