Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Organizujemy kolejne szkolenie, tym razem dla pielęgniarek i położnych. Dlatego też, chcielibyśmy serdecznie zaprosić na bezpłatne szkolenie online, które kierowane jest do wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych na terenie woj. wielkopolskiego.

Szkolenia obejmują dwa moduły:

  1. Diagnostyka nowotworów u dzieci oraz następstwa leczenia chorób onkologicznych
  2. Diagnostyka nowotworów u dzieci oraz komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego rodziną.

Termin: 29.04.2022 r., w godz. 9:00-15:00 (z uwzględnieniem przerw) – moduł: DIAGNOSTYKA.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z KOMUNIKACJI JEST UKOŃCZENIE MODUŁU Z DIAGNOSTYKI.

Formularz zgłoszeniowy, który umożliwia zapisanie się na wybrany moduł lub moduły szkolenia, dostępny poniżej:

https://bit.ly/3JKIP00

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu.

Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalna liczba uczestników z danego powiatu wynosi 10 osób).

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej

www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/

a w szczególności zakładki dotyczącej szkoleń – gdzie znajdują się szczegółowe informacje związane z Projektem i organizowanymi szkoleniami.

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń, prosimy kierować na adres:

szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl

Działania edukacyjne realizowane są w ramach Projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).