Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci śp. dr n. med. Aurelii Sielużyckiej. Pani Doktor pracowała w naszym Szpitalu od maja 2014 roku We wrześniu 2017 roku objęła funkcję lekarza Kierującego Oddziałem Dziecięcym, a od listopada 2019 roku była Z-cą Dyrektora ds. Medycznych.

Dr Aurelia Sielużycka ukończyła studia lekarskie w 1986 roku. Od początku swojej drogi zawodowej rozwijała kompetencje i doskonaliła umiejętności. Uzyskała specjalizację I stopnia z pediatrii w roku 1998, II stopnia w roku 2008 oraz specjalizację z diabetologii w 2016 r. Przed podjęciem pracy w wągrowieckim szpitalu była asystentem w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Tam uzyskała w roku 2007 stopień doktora nauk medycznych.

Pani Doktor była osobą wyróżniającą się nie tylko ponadprzeciętną wiedzą lekarską i zawodowym profesjonalizmem, ale przede wszystkim cechami charakteru i postawą etyczną. Dla swoich pacjentów była zawsze życzliwa, empatyczna, tolerancyjna.

W osobie Pani Doktor tracimy oddanego lekarza i niezawodnego, zaangażowanego współpracownika. Będzie nam brakowało Jej uśmiechu, pozytywnego myślenia, optymistycznego spojrzenia na  świat.

Msza święta pogrzebowa będzie odprawiona 9 marca br. o godz. 13.00 w Kościele p.w. św. Barbary w Wudzyniu (ul. Kościelna 1). Mężowi i Rodzinie w imieniu własnym oraz pracowników Szpitala składam szczere wyrazy współczucia.

dr Przemysław Bury

ordynator_oddziału_dziec b1

ostatniepozegnanie