Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ze wszystkich oddziałów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w przewidywanej ilości: 65.000 kg w skali roku. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin składania ofert: 28.01.2020 r. godz. 10.00 ! NOWY TERMIN !


Ogłoszenie BZP

(numer 503393-N-2020 z dnia 16.01.2020 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 16.01.2020 godz. 12.00) >> pdf doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

(ost. akt. 20.01.2020 godz. 14.50) >> Zamawiający zamierza przesunąć termin składania i otwarcia ofert na 28.01.2020 lub 29.01.2020. Informacja o nowym terminie zostanie podana najdalej do 21.01.2020 r. godz. 15.00

(ost. akt. 21.01.2020 godz. 13.45) >> Opublikowano nowy termin składania i otwarcia ofert

(ost. akt. 28.01.2020 godz. 13.45) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 05.02.2020 godz. 11.30) >> Unieważniono  –  Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.