Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2020 [PDF]