Przetarg nieograniczony. Przeglądy pogwarancyjne Tomografu Komputerowego

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografu komputerowego BrightSpeed Elite 16 wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS. Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XVIII SIWZ

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.

Termin składania ofert: ! 20.12.2018 godz. 12.00 !


Ogłoszenie BZP

(numer 660383-N-2018 z dnia 11.12.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 18.12.2018 godz. 11.30) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 18.12.2018 godz. 12.00) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 14.12.2018 godz. 09.45) >> UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 19.12.2018 r.

(ost. akt. 17.12.2018 godz. 09.50) >> UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 20.12.2018 r. godz. 12.00

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 20.12.2018 godz. 13.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 09.01.2019, godz. 09.30) >> pdf