Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa Leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa Leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

06.12.2018 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 654536-N-2018 z dnia 28.11.2018 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 28.11.2018 godz. 13.45) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 28.11.2018 godz. 13.45) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 04.12.2018 godz. 08.52) >> pdf

Komunikaty

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 06.12.2018 godz. 12.50) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 14.12.2018, godz. 12.15) >> pdf