Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. INFRASTRUKTURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu, tj:

  • Załącznik nr 2.4.1: Zadanie 1 – Defibrylator z pulsoksymetrem z możliwością teletransmisji i automatycznego pomiaru ciśnienia  (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.2: Zadanie 2 – Respirator przenośny (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.3: Zadanie 4 – Wózki reanimacyjne konfigurowane   (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 2 szt.
  • Załącznik nr 2.4.4: Zadanie 3 – Wózek dla pacjenta na stanowisku reanimacyjnym (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.5: Zadanie 5 – Aparat – analizator parametrów krytycznych z możliwością określenia stężenia karboxy hemodynamiki (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.
  • Załącznik nr 2.4.6: Zadanie 6 -Mobilna lampa bezcieniowa (sprzęt nowy min. 2018 r.) – 1 szt.

Ogłoszenie BZP: (numer 648097-N-2018 z dnia 14.11.2018 r.)

Termin realizacji zamówienia: do 7 dni

Termin składania ofert: 21.11.2018 godz. 10:00  23.11.2018 godz. 10:00


SIWZ (ost. akt. 19.11.2018 godz. 13.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.1 (ost. akt. 21.11.2018 godz. 10.30) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.2 (ost. akt. 14.11.2018 godz. 15.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.3 (ost. akt. 19.11.2018 godz. 13.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.4 (ost. akt. 19.11.2018 godz. 13.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.5 (ost. akt. 14.11.2018 godz. 15.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.6 (ost. akt. 14.11.2018 godz. 15.00) >> pdf doc


Zapytania

(ost. akt. 20.11.2018 godz. 13.30) >> pdf

Komunikaty

Komunikat 1: (ost. akt. 15.11.2018 godz. 08.45) >> Wystąpiły problemy techniczne z pobraniem plików ze strony WWW. Zamawiający będzie w miarę możliwości przesuwał termin składania ofert o kolejny dzień do czasu rozwiązania usterek. Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat 2: (ost. akt. 19.11.2018 godz. 08.30) >> Przywrócona została możliwość pobierania plików. Z uwagi na zaistniałe problemy techniczne Zamawiający zamierza przesunąć termin składania i otwarcia ofert na 23.11.2018 lub 26.11.2018 r. – Informacja o nowym terminie zostanie zamieszczona na stronie WWW najdalej do dnia 19.11.2018 r. godz. 13.00

Komunikat 3: (ost. akt. 19.11.2018 godz. 13.00) >> Zamawiający zmodyfikował n/w pliki: SIWZ; Załącznik nr 2.4.3;  Załącznik nr 2.4.4

Komunikat 4: (ost. akt. 21.11.2018 godz. 10.30) >> Zmodyfikowano: Załącznik nr 2.4.1

Druk – Informacja z otwarcia ofert (ost. akt. 23.11.2018 godz. 11.20) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 30.11.2018, godz. 14.00) >> pdf