Oddział noworodkowy

Krystyna SkrzyckaKierujący i Zarządzający Oddziałem
Krystyna Skrzycka
lekarz specjalista neonatolog

 

 

 


Pielęgniarka Oddziałowa
Mirosława Wichłacz


e-mail: noworodki@szpitalwagrowiec.pl
tel. +48 67 26-81-533


Oddział sprawuje opiekę nad noworodkiem od pierwszych chwil życia. Przy każdym porodzie obecny jest lekarz pediatra, który ocenia stan zdrowia dziecka i kwalifikuje do stosownej pielęgnacji lub leczenia.

Oddział pracuje w systemie matka z dzieckiem (rooming in) i tylko w okresie zagrożenia zdrowia noworodek przebywa pod bezpośrednim nadzorem personelu.

Preferujemy bliskość więzi noworodka z matką, wczesne karmienie, karmienie na żądanie, a także prowadzimy pogadanki oraz instruktaż w zakresie właściwej pielęgnacji i karmienia. Dodatkowo wykonujemy noworodkom testy diagnostyczne, aby wykluczyć ewentualność groźnych chorób (niedoczynność tarczycy, fenyloketonuria).

W oddziale dokonujemy pierwszych szczepień ochronnych oraz przesiewowych badań słuchu nowo narodzonego dziecka, a w przypadkach zagrożenia życia przekazujemy noworodka do leczenia w oddziałach specjalistycznych.