AWF w Poznaniu – Fizjoterapia

W Akademii Wychowania Fizycznego otwarto zmodernizowane Pracownie Naukowo-Dydaktyczne dla kierunku „Fizjoterapia”. Uroczystość, z udziałem władz rektorskich Uczelni oraz zaproszonych gości miała miejsce we wtorek, 9 kwietnia br.

Dotychczasowe sale dydaktyczne znajdujące się na parterze Budynku Głównego (część C), po przeprowadzonym remoncie, uzyskały nowe wyposażenie oraz zmienioną funkcjonalność, pozwalającą łączyć je przestrzennie w zależności od potrzeb – w trakcie zajęć klinicznych wydzielić można do sześciu mniejszych sal ćwiczeniowych lub można przeorganizować tą przestrzeń w dwie duże sale wykładowe.

Każda z sześciu sal posiada systemy umożliwiające komunikację ekranów multimedialnych w zakresie wyświetlania tej samej prezentacji oraz tworzenia obrazów odręcznie (tzw. „cyfrowa tablica”). Sale zostały także wyposażone w system do realizacji egzaminów OSCE – to nowa formuła sprawdzania umiejętności praktycznych dedykowana zawodom medycznym. Zaliczenie końcowe odbywa się bez obecności nauczyciela – zamontowany w salach system kamer oraz mikrofonów umożliwia zdalną obserwację i audiowizualne dokumentowanie przebiegu egzaminu.

Ponadto w ramach modernizacji Budynku, w „segmencie C” powstała Pracownia Anatomiczno-Kinezyterapeutyczna, Laboratorium Układu Ruchu Człowieka oraz Laboratorium Analizy Postawy Ciała. Jednostki te posiadają nowoczesne wyposażenie do badań naukowych oraz dydaktyki, m.in. systemu VICON, BTS SMART czy DIERS Formetric 4D. Koszt remontu i modernizacji wyniósł ponad 6 mln zł.

Na zaproszenie Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowi AWF w Poznaniu, prof. dr hab. Urszuli Czerniak, w wydarzeniu uczestniczyli: Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski, Liwia Polcyn-Nowak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Anna Jackowska – Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Joanna Olenderek – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania oraz  Interesariusze Zewnętrzni Wydziału, w tym Dyrektor ZOZ w Wągrowcu.