Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

–  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

– w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2027 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie.

Szczegóły konkursu [PDF]

Rozstrzygnięcie konkursu – cz.1 [PDF]

Rozstrzygnięcie konkursu – cz. 2 [PDF]