Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

–  udzielanie lekarskich świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

– w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2026 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie.

Szczegóły konkursu [PDF]