Ograniczenia w ruchu na terenie Szpitala

Uprzejmie powiadamiam, że w okresie do dnia 20 grudnia br. wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu na terenie ZOZ w Wągrowcu w związku z pracami ziemnymi oraz instalacyjnymi.

Dokonywana będzie wymiana głównego kabla zasilającego w energię elektryczną budynek administracji ZOZ-u, w którym m.in. zlokalizowana jest główna serwerownia, zapewniająca funkcjonalność wszystkich systemów teleinformatycznych w Szpitalu. Wymianie ulega aluminiowy kabel zasilający ułożony wraz z budową obiektu na przełomie lat 60.tych i 70.tych ub.w., który uległ naturalnemu zużyciu.

W związku z powyższym proszę wszystkie osoby przebywające na terenie ZOZ-u o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi przy poruszaniu się zewnętrznymi drogami komunikacyjnymi.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu