Betlejemskie Światło Pokoju

W poniedziałek 18 grudnia również Szpital w Wągrowcu odwiedzili harcerze, przynosząc tradycyjnie Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku betlejemski płomień okrąża świat pod hasłem „CZYŃMY POKÓJ”. Harcerze, wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności dla pacjentów i pracowników ZOZ-u, przekazali symboliczne światło betlejemskie.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w rejonie Zachodniego Brzegu Jordanu, które przez lata było niestety w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam wg tradycji chrześcijańskiej ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się świecę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między ludźmi i narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią najważniejsze uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.