Szpital otrzyma środki na cyberbezpieczeństwo

Sukcesem zakończyły się starania Dyrekcji ZOZ-u o pozyskanie środków na stworzenie w jednostce skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa.
Zawarta została umowa, na mocy której Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem NFZ przekaże Szpitalowi kwotę 400 tys. zł, stanowiącą dotację na podniesienie poziomu bezpieczeństwa szpitalnego systemu teleinformatycznego. Zawarcie umowy poprzedzone zostało wykonaniem w ZOZ audytu bezpieczeństwa przez uprawniony podmiot zewnętrzy.
Dane o stanie zdrowia są informacjami szczególnie wrażliwymi, podlegającymi bezwzględnej ochronie. Zarazem systemy informatyczne jednostek ochrony zdrowia stają się celem ataków hakerskich. Szacuje się, że w okresie ostatnich dwóch lat ok. 13% placówek medycznych doświadczyło takiego problemu.
Ostatnio głośnym przykładem cyberataku był przypadek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tuż po tym zdarzeniu w szpitalu zdecydowano się na wyłączenie wszystkich systemów informatycznych, co mocno skomplikowało pracę placówki. Przy obsłudze pacjentów w wielu przypadkach musiano wrócić do tradycyjnego sposobu dokumentowania „na papierze”, a nawet odwołano część planowanych badań i zabiegów.
ZOZ w Wągrowcu, dzięki uzyskanym środkom, wzmocni swoje możliwości ochrony gromadzonych zasobów danych. Za otrzymaną dotację Szpital planuje dokonać zakupu i uruchomienia urządzeń, oprogramowania i usług teleinformatycznych, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, w szczególności: system do tworzenia kopii danych, systemy antywirusowe, system kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami, urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć (firewall), systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej, system ułatwiający precyzyjne monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT. Ponadto z otrzymanych środków można dokonać opracowania wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także przeprowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.
Wdrożenie nowych rozwiązań oraz ich przetestowanie planowane jest na okres do końca pierwszego kwartału 2023r.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu