Podziękowania

W roku ubiegłym na rzecz pacjentów działającego w strukturze szpitala Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przekazane zostało wymierne dodatkowe wsparcie w postaci upominków, darowizn rzeczowych oraz środków finansowych. Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i podmiotom, które dostrzegając potrzeby naszych pacjentów, kierując się empatią oraz życzliwością przyczynili się do tego, że ten szczególny trudny epidemiczny czas w naszej jednostce mógł minąć pacjentom – dzięki temu wsparciu – w lepszych warunkach pobytu i leczenia. Naszymi Darczyńcami w tym okresie byli:

  • p. Ewa Springer i Agnieszka Budka (przekazały nowe koce, produkty spożywcze);
  • p. Grzegorz Grygorowicz (darowizna finansowa na zakup sprzętu jednorazowego użytku);
  • p. Przemysław Wojciechowski (darowizna finansowa na zakup klimatyzatora);
  • p. Henryk Czarnecki „Piekarnictwo-Cukiernictwo”, Wągrowiec (przekazanie tortu na 100-letnie urodziny jednej z naszych pacjentek);
  • mieszkańcu ul. Skrajnej w Wągrowcu (wsparcie organizacyjne, przygotowanie paczek świąteczno-noworocznych);
  • członkowie Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu (przekazano napoje oraz upominki dla pacjentów);
  • pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu (wsparcie organizacyjne, animacja czasu wolnego pacjentów).

dr Przemysław Bury