Podziękowania dla Fundacji SENSORIA

Początek roku to w naszym szpitalu także czas sukcesywnego przenoszenia działalności oddziałów do nowo oddanych (wybudowanych, wyremontowanych) pomieszczeń. To zarazem sposobność, a często i konieczność umieszczenia w tych lokalizacjach nowego wyposażenia medycznego. Również i w tym przypadku możemy niezawodnie liczyć na darczyńców.

Składam wobec powyższego serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji SENSORIA (z siedzibą we Wrocławiu), która przekazała do naszej dyspozycji kwotę 25.000 zł. Ze środków tych zakupiono niezbędny dla bezpiecznego prowadzenia działalności w części zakaźnej szpitala dezynfektor z agregatem suszącym. Urządzenie służy do higienicznego mycia oraz dezynfekcji naczyń sanitarnych dla pacjentów, z wykorzystaniem środków bakteriobójczych i  wirusobójczych. Szczególną cechą tego urządzenia jest nie tylko skuteczne usuwanie drobnoustrojów, ale także ich form przetrwalnikowych (m.in. Clostridium difficile), co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo dla pacjentów oraz pracowników medycznych.

Aktualnie Szpital gromadzi środki na dokonanie zakupu niezbędnego elementu wyposażenia Bloku operacyjnego, jakim jest mobilny aparat RTG typu „ramię C”. Dotychczas używany aparat uległ awarii, której ze względu na brak części zamiennych nie można już usunąć. Aparat jest niezbędny w trakcie zabiegów z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej (m.in. operacyjne zaopatrywanie złamań). Wszystkie osoby, podmioty, firmy które mają możliwość udzielenia wsparcia finansowego na zakup tego urządzenia uprzejmie proszę o kontakt bezpośredni – tel. 67 26 81 591.

dr Przemysław Bury

unknown