Leczymy pacjentów z COVID-19

Już ponad stu pięćdziesięciu pacjentów zostało przyjętych do leczenia w Oddziałach Szpitala w związku z ciężkim przebiegiem infekcji koronawirusem. Oddziały zostały w pełni przygotowane do przyjęć pacjentów zakaźnych, m.in. wyposażone są w wystarczającą liczbę jednostek sprzętu (respiratory, aparaty do terapii tlenowej wysokoprzepływowej) oraz zaopatrzone w niezbędne farmaceutyki i środki ochrony osobistej. Zgodnie ze wskazaniami ordynowany jest remdesiwir – jedyny zarejestrowany lek przeciwwirusowy stosowany w zakażaniach SARS-CoV-2. Nie odnotowano ani jednej awarii instalacji gazów medycznych, czy opóźnień w dostawie skroplonego tlenu. Dla części naszych pracowników medycznych praca z pacjentami zakaźnymi to zupełnie nowe doświadczenie zawodowe – jednak radzą sobie z tą sytuacją w doskonały sposób, udzielając świadczeń z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami standardu leczenia. Opieka nad tą grupą pacjentów zorganizowana jest w systemie dyżurów dobowych. Zapewnia ją grono 12 lekarzy oraz 35 pielęgniarek i opiekunów medycznych. Pacjenci oraz personel „odcinków covidowych” są regularnie odwiedzani przez kierownictwo szpitala. Na zdjęciu: piel. Teresa Puweł oraz dr Przemysław Bury.

CP1130818

 

 

CP1130801CP1130807CP1130810CP1130811CP1130813CP1130814