Łatwiejszy dostęp do szczepień COVID-19

Uprzejmie powiadamiam, że Punkt Szczepień działający w strukturze ZOZ w Wągrowcu otrzymał uprawnienie do podawania szczepionki przeciwko koronawirusowi również osobom spoza grupy 0 oraz I – w sytuacji, gdy w danym dniu pozostaną niewykorzystane dawki, które w dniu kolejnym uległyby przeterminowaniu.

Taka możliwość wynika ze zmiany wprowadzonej do rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdzie zawarto przepis, zgodnie z którym w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, będzie możliwe szczepienie każdej osoby pełnoletniej – niezależnie od zamieszczenia tej osoby w wykazie uprawnionych do szczepień – która zgłosi się do podmiotu szczepiącego.

Punkt szczepień Szpitala węzłowego w Wągrowcu może dysponować wszystkimi preparatami szczepionek dopuszczonych do obrotu na terenie kraju, w tym ostatnio otrzymaną „COVID-19 Vaccine Moderna”.

Szczepionki genetycznej Moderna – podobnie jak i szczepionek innych producentów – nie powinno się podawać, gdy pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu. Oceny indywidualnego ryzyka stosowania tego leku winien dokonać lekarz. W trosce zatem o najwyższe bezpieczeństwo naszych pacjentów – pomimo zniesienia formalnie takiego wymogu – w Punkcie szczepień Szpitala w dalszym ciągu kwalifikacji do szczepienia wszystkich zgłaszających się osób dokonywał będzie doświadczony lekarz specjalista.

Sprawdzenia dostępności w danym dniu niewykorzystanych dawek szczepionki można dokonać od poniedziałku do piatku w godz. 10-12.00, tel. 721 697 904.

 

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

 

Moderna – Charakterystyka produktu [PDF]

CP1130858