Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu ZOZ Wągrowiec

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w Menu „Lista przetargów wyłączona z PZP” w zakładce „Aktualne”

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania