Uwaga zamian organizacji ruchu na terenie ZOZ w Wągrowcu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wydał zarządzenie nr 2/12/2020 z dnia 11.12.2019r. w sprawie zakazu ruchu pojazdów samochodowych nieuprzywilejowanych na terenie wewnętrznym ZOZ-u.

W związku z rozbudową obiektu szpitala oraz koniecznością prac ziemnych (głębokie wykopy) wprowadza się zakaz ruchu pojazdów samochodowych nieuprzywilejowanych na terenie wewnętrznym ZOZ-u.

Zakaz Obowiązuje od 13.12.2019 od godz. 15.00 do dnia 15.12.2019 do godz. 15.00.

W przypadku naruszenia niniejszego zarządzenia, ZOZ w Wągrowcu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody podmiotowo-rzeczowe.

Zarządzenie nr 2/12/2019