Konkurs na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym.

Szczegóły konkursu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje o przesunięciu terminu konkursu. Oferty należy składać do 18.12.2019r.

Szczegóły przesunięcia konkursu

Rozstrzygniecie konkursu