Nowy ambulans ratunkowy w Szpitalu

W następstwie zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a ZOZ-em w Wągrowcu umowy na sfinansowanie zakupu fabrycznie nowej karetki typu C w ramach Programu wymiany ambulansów, w dniu 16 grudnia ubiegłego roku w sposób uroczysty a zarazem symboliczny przyjęto na stan floty nowy pojazd. Tym samym na dzień dzisiejszy w dyspozycji Szpitala znajduje się osiem pojazdów ratownictwa i transportu medycznego. Dostawca w terminie przekazał komplet wymaganej dokumentacji, co umożliwiło protokolarne przyjęcie pojazdu oraz dokonanie jego rejestracji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z przepisami pojazdy tego typu nie przeznaczone dla ratownictwa medycznego posiadają montowane fabrycznie pewne zabezpieczenia elektroniczne uniemożliwiające m.in. przekraczanie określonej prędkości w stosunku do homologacyjnej masy pojazdu. Ambulansów ratunkowych tego typu ograniczenia nie dotyczą, stąd po dokonaniu rejestracji furgonu jako pojazdu uprzywilejowanego został on przekazany ponownie do Dostawcy w celu odpowiedniego zaktualizowania sterowników. Ponadto Dostawca zaproponował dodatkowo – w stosunku do oferty przetargowej – bezpłatne wzbogacenie pojazdu o najnowszą wersję oprogramowania do systemu zarządzania przedziałem medycznym i sygnalizacją, zamontowanie nowego systemu mocowania drukarki oraz modyfikację wiązki elektrycznej. Po tych zmianach – z początkiem stycznia bieżącego roku –  fabrycznie nowy ambulans z w pełni skompletowanym wyposażeniem  przedziału medycznego oraz systemem łączności i monitorowania pozycji podejmuje wraz z Zespołem Ratownictwa Medycznego służbę w swoim rejonie operacyjnym.

Ambulans_PWA_9ER9_s3Ambulans_PWA_9ER9_s1Ambulans_PWA_9ER9_s2Ambulans_PWA_9ER9_s4