Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Panią Martą Kubiak

W dniu 19 kwietnia br. gościem Szpitala była Pani Marta Kubiak, Posłanka na Sejm obecnej kadencji z okręgu pilskiego. Celem spotkania było zapoznanie się Pani Poseł z zakresem działalności naszej placówki, planami rozwoju oraz omówienie najważniejszych kwestii aktualnej polityki zdrowotnej kraju. Z uwagą Pani Poseł przyjęła opinie lekarzy kierujących oddziałami na temat wdrażanych aktualnie zmian związanych z funkcjonowaniem w systemie tzw. „sieci szpitali” oraz w zmieniającym się systemie ratownictwa medycznego. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania Pani Poseł została zaproszona do zapoznania się z aktualnym stanem infrastruktury głównego budynku szpitala oraz została poinformowana o czekających nas działaniach remontowo-modernizacyjnych. Kończąc swoją wizytę Pani Poseł wyraziła podziękowania za niezwykle życzliwe przyjęcie oraz zadeklarowała – w miarę swoich możliwości – chęć wspierania działalności naszego Szpitala.

Spotkanie_MKubiak1

Spotkanie_MKubiak2