Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu uzyskał certyfikat ISO 9001:2015

Miło nam poinformować, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania audytowego, uzyskał potwierdzenie spełnienia systemowych wymagań jakości działania wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015.

Rysunek: Struktura normy ISO 9001

(numery na rysunku są zgodne z numerami rozdziałów normy)

szj

Źródło: https://wiedza.pkn.pl/

Uzyskany certyfikat stanowi potwierdzenie, że ZOZ w Wągrowcu, realizując swoje zadania statutowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zarazem podejmuje szereg dodatkowych działań projakościowych, ukierunkowanych na zapewnienie i utrzymanie wysokich standardów leczenia, monitorowania ryzyk, zapobiegania zdarzeniom niepożądanym oraz innych, ukierunkowanych na wzmacnianie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa pacjentów.

Norma ISO 9001 jest dominującym na świecie standardem wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w każdej branży i organizacji. Spełnienie wymagań ISO stanowi potwierdzenie, że ZOZ w Wągrowcu posiada jednoznacznie określony i doskonalony system zarządzania, w pełni odpowiadający międzynarodowym normom. Z satysfakcją zatem przyjmujemy przyznany certyfikat, dołączając tym samym do grona podmiotów leczniczych, dla których nieustanna troska o jak najwyższy profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług są najważniejszymi wartościami orientującymi działalność na rzecz Pacjenta.

 

Przyznany certyfikat dla systemu zarządzania wystawiony został przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV-Nord, na okres do 05.12.2020r.