Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

szczegóły ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu