Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – konsultacji neurologicznych dla osób przyjętych do leczenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

szczegóły konkursu