Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

07.11.2017 r. godz. 10.00

10.11.2017 r. godz. 10.00 (ost. akt. 03.11.2017 godz. 13.00) >> BZP


Ogłoszenie BZP

(numer 607934-N-2017 z dnia 26.10.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 26.10.2017 godz. 14.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 26.10.2017 godz. 14.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 07.11.2017 godz. 11.40) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 03.11.2017 godz. 08.20) >> Zamawiający zamierza przesunąć termin składania ofert. Informacja o nowym terminie zostanie podana najdalej do 03.11.2017 r. do godz. 15.00

ZP12 (ost. akt. 13.11.2017 godz. 11.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 22.11.2017, godz. 13.00) >> pdf