Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług żywienia zbiorowego

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania w miejscu (tj. w kuchni Szpitala ZOZ Wągrowiec) posiłków całodobowych przez 7 dni w tygodniu, zwykłych i dietetycznych z produktów zakupionych przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu jednostek chorobowych pacjentów szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na okres od 01.12.2017 do 30.11.2018 r. (tj. 12 miesięcy) wraz z dzierżawą pomieszczeń oraz wyposażenia bloku żywienia

Termin składania ofert:

16.11.2017 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 613052-N-2017 z dnia 08.11.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 08.11.2017 godz. 12.30) >> pdf doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 16.11.2017 godz. 11.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 24.11.2017, godz. 11.50) >> pdf