Przetarg nieograniczony. Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu z nadzorem inwestorskim

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu z nadzorem inwestorskim w ramach zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów funkcjonowania szpitala.

Termin składania ofert:

12.09.2017 r. godz. 10.00

14.09.2017 r. godz. 10.00 (ost. akt. 06.09.2017 godz. 10.00) >> BZP


Ogłoszenie BZP

(numer 578402-N-2017 z dnia 28.08.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 07.09.2017 godz. 08.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 07.09.2017 godz. 10.00) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 05.09.2017 godz. 08.00) >> Zamawiający zamierza przesunąć termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.09.2017 lub 14.09.2017 r. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana najdalej do dnia 06.09.2017 r. godz. 12.00

ZP12 (ost. akt. 14.09.2017 godz. 13.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 19.10.2017, godz. 11.00) >> pdf