Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

29.08.2017 r. godz. 10.00

30.08.2017 godz. 10.00 nowy termin


Ogłoszenie BZP

(numer 573244-N-2017 z dnia 17.08.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 25.08.2017 godz.11.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 25.08.2017 godz. 11.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 25.08.2017 godz. 11.00) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 24.08.2017 godz. 12.00). ZMIANY w – Załącznik nr 2.4 do SIWZ (zestawienie asortymentowe), Zmieniona numeracja Pakietów w związku z:

  • Połączono Pakiet 4, 5, 6
  • Pozycje z Pakietu 10 przeniesiono do byłego Pakietu 7 (Nr nowego Pakietu 5)
  • Pozycje z Pakietu 18 oraz 19 przeniesiono do byłego Pakietu 15 (Nr nowego Pakietu 12)

(ost. akt. 25.08.2017 godz. 10.00). UWAGA ! Zamawiający zamierza przesunąć termin składania ofert na 30.08.2017 lub 31.08.2017 r. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana najdalej do dnia 25.08.2017 r. godz. 15.00

(ost. akt. 25.08.2017 godz. 11.00). ZMIANY w – Załącznik nr 2.4 do SIWZ (zestawienie asortymentowe):

  • Wydzielono Poz. 1 z Pakietu nr 4 do Nowego Pakietu 19
  • Utworzono Nowy Pakiet nr 20

ZP12 (ost. akt. 30.08.2017 godz. 14.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 26.09.2017, godz. 13.00) >> pdf