Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

20.06.2017 r. godz. 10.00

22.06.2017 godz. 10.00 (ost. akt. 13.06.2017 godz. 10.30)


Ogłoszenie BZP

(numer 529571-N-2017 z dnia 09.06.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 13.06.2017 godz. 10.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 12.06.2017 godz. 08.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 19.06.2017, godz. 11.00) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 22.06.2017 godz. 13.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 05.07.2017, godz. 14.00) >> pdf