Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

31.03.2017 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 48952-2017 z dnia 22.03.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 22.03.2017 godz. 13.05) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 22.03.2017 godz. 13.05) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 29.03.2017, godz. 11.00) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 31.03.2017 godz. 11.45) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 11.04.2017, godz. 09.40) >> pdf