Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

23.06.2017 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 530888-N-2017 z dnia 12.06.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 20.06.2017 godz. 10.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 20.06.2017 godz. 10.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 20.06.2017, godz. 10.30) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 23.06.2017 godz. 11.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 06.07.2017, godz. 11.20) >> pdf