Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Ratownictwie Medycznym

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Ratownictwie Medycznym – Zespole Specjalistycznym „S” przez lekarza systemu – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Szpital zatrudni lekarzy pediatrów do pracy w szpitalu.

Szczegółowe warunki konkursu