Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Ratownictwie Medycznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń Zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Ratownictwie Medycznym – Zespole Specjalistycznym „S” przez lekarza systemu – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu