Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, spirytusu

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków, spirytusu. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

09.12.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 356159-2016 z dnia 01.12.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 01.12.2016 godz. 14.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 01.12.2016 godz. 14.0) >> pdf xls

Zapytania

BRAK

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 09.12.2016 godz. 12.50) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 19.12.2016, godz. 11.30) >> pdf