Przetarg nieograniczony. Zakup Sprzętu Medycznego

Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu, tj:

Aparat RTG przyłóżkowy, Aparat USG przyłóżkowy, Kardiomonitor, Kardiomonitor C.O., Monitor ciśnienia wewnątrzczaszkowego, Pompy infuzyjne, Pompy infuzyjne (PCA), Bronchofiberoskop, Stymulator zewnętrzny, Łóżka szpitalne do intensywnej opieki medycznej, Łóżka szpitalne Standard, Wiertarka kostna, Aparat nerkozastępczy

Termin składania ofert:

30.11.2016 r. godz. 10.00 – UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Ogłoszenie BZP

(numer 346865-2016 z dnia 18.11.2016 r.)

Ogłoszenie BZP – ZMIANA TERMINU

(numer 351657-2016-2016 z dnia 25.11.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 25.11.2016 godz. 13.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (Załącznik nr 2.4.1 – 2.48; ost. akt. 18.11.2016 godz. 16.00)

Załącznik nr 2.4.1: Pakiet 1, zadanie A-B – Aparat RTG przyłóżkowy, Aparat USG przyłóżkowy (ost. akt. 25.11.2016 godz. 13.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.2: Pakiet 2, zadanie A-C – Kardiomonitor, Kardiomonitor C.O.,   Monitor ciśnienia wewnątrzczaszkowego >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.3: Pakiet 3, zadanie A-B – Pompy infuzyjne, Pompy infuzyjne (PCA)  >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.4: Pakiet 4, zadanie A-B – Bronchofiberoskop, Stymulator zewnętrzny   >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.5: Pakiet 5 – Łóżka szpitalne do intensywnej opieki medycznej  >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.6: Pakiet 6 – Łóżka szpitalne Standard (ost. akt. 25.11.2016 godz. 13.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.7: Pakiet 7 – Wiertarka kostna  >> pdf doc

Załącznik nr 2.4.8: Pakiet 8 – Aparat nerkozastępczy  >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 28.11.2016, godz. 10.30) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 30.11.2016 godz. 12.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 02.12.2016, godz. 13.45) >> pdf