Dożynki Powiatowo-Gminne

Program pokazu

Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

podczas dożynek powiatowo-gminnych, które odbędą się w dniu 28 sierpnia 2016 roku

na Stadionie Piłkarskim im. S. Bąko, OSiR w Wągrowcu

15:00 – 17:00 – Pokaz i nauczanie (w namiocie na płycie boiska)

 • udzielanie pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia
 • udzielanie pierwszej pomocy z użyciem Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora u dorosłych, dzieci i niemowląt na fantomach

 

17:00 – 18:00 Pokaz we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Wągrowcu wraz z komentarzem Ratownika Medycznego i Ratownika z Państwowej Straży Pożarnej, który będzie opisywał na bieżąco zebranym osobom czynności ratunkowe prowadzone na miejscu zdarzenia.

 • inscenizacja pokazu wydobycia i zabezpieczenia osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym, poszkodowany urazowy, zabezpieczenie z użyciem specjalistycznego sprzętu, ewakuacja

W tym czasie dowiemy się jak:

 • Zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • Zadbać o własne bezpieczeństwo
 • Ocenić przytomność poszkodowanego
 • Bezpiecznie wyciągnąć poszkodowanego z samochodu, (w jakiej sytuacji i jak to zrobić)
 • Postępować z poszkodowanym
 • Prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową

Pokazy Ratownictwa Medycznego będą rozbudowane o udział lokalnych Służb Ratowniczych – Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Scenariusz pokazu jest dostosowany do charakteru imprezy, wieku odbiorców i miejsca prezentacji (wolna przestrzeń).

W czasie trwania pokazu będzie można:

15:00 – 18:00

 • uzyskać bezpłatną konsultację i poradę onkologiczną u dr Joanny Stanisławiak – Rudowicz specjalisty onkologa
 • uzyskać bezpłatną konsultację i poradę fizjoterapeutyczną u mgr Pawła Piechowiaka, fizjoterapeuty
 • wykonać bezpłatne badania poziomu cukru we krwi i pomiaru ciśnienia tętniczego

Badania wykonywać będą:

– Pani Małgorzata Krupa – pielęgniarka Oddziałowa

– Pani Kamila Lipkowska – pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego

 • uzyskać informację o usługach zdrowotnych finansowanych w ramach ubezpieczenia w Narodowym funduszu Zdrowia.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Zbigniewa Nowodworska