Oferta pracy dla pielęgniarek i położnych

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni

Pielęgniarkę do pracy w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Pielęgniarkę (instrumentariuszkę) do pracy na bloku operacyjnym

Położną do pracy na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem  67 268 15 91 lub 67 268 15 59