ZAKOŃCZONE. Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie systemu do zwalczania bakterii Legionella w instalacji wody użytkowej wraz z przeprowadzeniem badań potwierdzających skuteczność zastosowanej metody

Przedmiot zamówienia:
Zakup, dostawa , montaż, uruchomienie systemu do zwalczania bakterii Legionella w instalacji wody użytkowej wraz przeprowadzeniem badań potwierdzających skuteczność zastosowanej metody. Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XVIII SIWZ. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni

Termin składania ofert:
14.10.2015 r. godz. 10.00

NOWY Termin składania ofert:

23.10.2015 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP
(numer 255114-2015 z dnia 29.09.2015 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)
(ost. akt. 21.10.2015 godz. 13.50) >> pdf doc  (zmiany na czerwono)
Zapytania
BRAK

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 26.10.2015 godz. 09.20) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 06.11.2015, godz. 12.50) >> pdf