ZAKOŃCZONE. Przetarg Nieograniczony. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Przedmiot zamówienia:

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Termin składania ofert:

07.10.2015 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 2252878-2015 z dnia 25.09.2015 r)

 

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 28.09.2015 godz. 8.00 – poprawa omyłki pisarskiej w nazwie zamówienia) >> pdf doc

 

Zapytania

(ost. akt. 02.10.2015 godz. 18.40) >> pdf

 

Komunikaty

WYNIKI  >> pdf