ZAKOŃCZONE. Przetarg Nieograniczony. Zakup i dostawa leków, substancji recepturowych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków, substancji recepturowych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Pakiety -9

Termin składania ofert:

16.11.2015 r. godz. 10.00 


Ogłoszenie BZP

(numer 290014-2015 z dnia 29.10.2015 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 06.11.2015 godz. 11.30) >> pdf doc /zmiana terminu składania ofert/

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 06.11.2015 godz. 13.55) >> pdf xls /poprawiono Pakiet 9, opis pod tabelą/

Zapytania

(ost. akt. 06.11.2015, godz. 13.55) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 06.11.2015 godz. 11.30). Wychodząc naprzeciw prośbom Oferentów  – zmianie ulega termin składania i otwarcia oferta na 16.11.2015 r.

ZP12 (ost. akt. 16.11.2015 godz. 10.50) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 02.12.2015, godz. 11.00) >> pdf

PAKIET 5 (ost. akt. 14.12.2015, godz. 14.30) >> UNIEWAŻNIONO – Art. 93 ust. 1, pkt. 1 Ustawa PZP z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).  Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.